PRESSETEXTE 7

 

Koncert del Wolfgang Amadeusa Mozarta

Mariborski pihalni kvintet, Breda Zakotnik, Ilse Wincor in Petra Kopše v dvorani Union Pianistka Breda Zakotnik, violistka Ilse Wincor in klarinetist Srečko Kovačič so se v Trsti izjemno pedantno ujeli. Delo so izvajali slito, prefinjeno, umerjeno, z odlično tehniko in z veliko mero muzikalnosti. Breda Zakotnik je svoj part odigrala tehnično briljantno, z izraženimi notranjimi glasbenimi vrednotami, v muzikalnem smislu pa s pravo mero spevnaga tona, s pretanjenimi zvočnimi odtenki ter izbranim okusom. Umetniki so sledili hotenju Zakontnikove in tako podarili občinstvu skrajno tenkočutno in plemenito odigrano genijevo glasbo. Nevidna tančica je lebdela nad melodijami iz preteklosti, ki so čudovito osrečile naša srca.

Milena Sever

 

Breda Zakotnik, klavir v kazinski dvorani

V izvedbi, ki je bila vseskozi odtehtana in živa hkrati, je treba še posbej opozoriti na pianistčno mojstrstvo Breda Zakotnik in s tem v zvezi na problem tonska razmerja med klavirjem in violino. Po zaslugi pianistkinega velikega znanja, poustvarjalne moči na eni in dovolj prilagojene violinistkine igre na drugi strani, je Mozart vendarle zazvenel prepričljivo, vse podrbnosti so bile žive, izrečene do kraja, tempi sugestivni, vsi stavki polni intenzivnega izraza; obvisel je v zraku in trepetal v prostoru tudi po imenitnem dodatku, podala se mu je celo dvorana z vsem svojim bleskom in pozlato vred, poslušalci pa smo očarani sedeli, ožarjeni z Mozartovo glasbo.

Janko Šetinc

 

Visoka umetniška raven - Lepo komorno vzdušje v kazinski dvorani

Igra Breda Zakotnik je dala vsemu večeru, ki je bil na visoki umetniški ravni, močan pečat. Njena igra in predvsem pojmovanje oziroma predstava o izvajanju Mozartove glasbe je v dubu najboljše tradicije in vednosti o naravi Mozartove glasbe, obenem pa samosvoja ter individualna v tem smislu, da vzbuja v nas čudenje in zadovoljstvo, vznemirjenje in sprostitev. Tudi, kadar se nam zdi, da bi bilo moc zaigrati kaj drugače, moramo priznati, da je izvajalčina inačica iskrena, občutena in doživeta. Predanost, s katero pianistka služi Mozartovemu geniju, je povezana z natančnim študijem, iskanjem in preciznimi zvočnimi predstavami. Ob skrajno imenitne, koncertantno zasnovane Sonate v B duru (KV 333) popolnoma čist, tonsko čarljiv, premaknjen v neverjetno zračno, svelo barvno skalo, hkrati pa prozoren in jasen.